Saturday, November 21, 2009

Pijar Lentera Keempat Kemudian Padam

Pijar lentera-lentera itu pernah sangat terang

Lentera pertama membawa kisah baru tentang cinta
Lentera kedua membawa kisah tentang pengertian
Lentera ketiga membawa kisah tentang kepercayaan
Lentera keempat membawa kisah tentang kesetiaan

Namun keempat lentera itu telah lelah berpijar
Krna pijar itu telah padam
Tanpa ada satu cahayapun berpendar
Tak lagi ada kesetiaan, kepercayaan, pengertian,
       dan kemudian memupus cinta

Lentera-lentera itu kini telah padam
Tak ada satu asapun
       yang dapat nyalakannya kembali
Semua sirna
Semua sia-sia

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...